BaSO4 kết tủa!

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 64
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Simp lỏd đi dạo

Học sinh giỏi hoá 5 năm liền <(")

Nghề nghiệp: Nghề á hả? Chuyên đi dạo và nhắc nhở mọi người "BaSO4 kết tủa trắng" :)
Sở thích: Nhìn main romcom tuyệt vọng, đau khổ <(")
Tham gia: 01/09/2022
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào