Papo co nhan without you
[PaPo] Cố Nhân

[PaPo] Cố Nhân

Tác giả:

1566 234

Cốc nước hất đi rồi có hốt lại được không? Câu trả lời là: Đéo đéo và đéo. Justkidding :))) hốt lại thì hốt được, chỉ có điều cốc nước nó chẳng còn như xưa, thế thôi... Viết trong lúc ngứa tay, chốc về xóa liền ahihiii

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan