Indignant
Ephemeroptera

Ephemeroptera

Tác giả:

268 23

_ giống loài phù du; Xuất hiện vào mùa giao phối sau đó chết ngay. [ Chúng thường "bị" mê hoặc bởi ánh sáng và lao vào đó, rồi thiêu thân sẽ chết ngay lập tức. ]

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan