Saryeo
[Vkook] Chồng Nhỏ Của Kim Tổng.

[Vkook] Chồng Nhỏ Của Kim Tổng.

Tác giả:

53288 1965

Người sáng tác : Saryeo Kim Taehyung × Jeon Jungkook . Viết : 11/2/2023 Kết thúc : 4/3/2023

Chiếm Hữu Bạn Thân

Chiếm Hữu Bạn Thân

Tác giả:

45750 2473

"Jungkook à, tớ tình nguyện dùng cả đời để dung túng cho cậu. Với một điều kiện là cậu chỉ được là của riêng mình tớ thôi, biết chưa?" ... Người sáng tác : Saryeo | Taekook | Viết : 4/3/2023 Kết thúc :

[Vkook] Idol Là Chồng Em

[Vkook] Idol Là Chồng Em

Tác giả:

329 47

Chuyện tình giữa một siêu sao toàn cầu và một antifan của người đó.

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan