Kasa_Izuna - trang 3
[ KHR ] [ OS ] Tình Yêu Thoáng Qua

[ KHR ] [ OS ] Tình Yêu Thoáng Qua

Tác giả:

965 161

Hệ liệt Arcobaleno: _Reborn - Tình Nhân Không Hơn Không Kém _ Fon - Ta Xin Lỗi! _ Viper - "Thuật Sĩ Là Ước Mơ Của Cô Ấy!" _ Skull - Yêu...Là Chết! _Colonnello - Tình Yêu Thoáng Qua. _Verde - Từng Có Người Yêu Ta. --- Tác giả: Kasa Izuna. Lưu ý: OOC.

[ KHR ] [ OS ] Yêu...Là Chết!

[ KHR ] [ OS ] Yêu...Là Chết!

Tác giả:

750 151

Hệ liệt Arcobaleno: _Reborn - Tình Nhân Không Hơn Không Kém _ Fon - Ta Xin Lỗi! _ Viper - "Thuật Sĩ Là Ước Mơ Của Cô Ấy!" _ Skull - Yêu...Là Chết! _Colonnello - Tình Yêu Thoáng Qua. _Verde - Từng Có Người Yêu Ta. ------- Tác giả: Kasa Izuna. Lưu ý: OOC.

[OS] [KHR] Đến Cùng Vẫn Chỉ Dừng Ở Đó

[OS] [KHR] Đến Cùng Vẫn Chỉ Dừng Ở Đó

Tác giả:

1452 193

Couple: Sawada Tsunayoshi. ---- Tác giả: Kasa Izuna. Lưu ý: OOC.

[KHR] [OS] Số May Mắn

[KHR] [OS] Số May Mắn

Tác giả:

740 125

OS mừng sinh nhật Gokudera Hayato-san! Thật sự, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi biết đến cậu, biết đến Katekyo Hitman Reborn! Mừng sinh nhật, Gokudera Hayato! 9-9. . . Tác giả: Kasa Izuna. Lưu ý: OOC.

[ KHR ] [ OS ] Ta Xin Lỗi!

[ KHR ] [ OS ] Ta Xin Lỗi!

Tác giả:

1243 182

Hệ liệt Arcobaleno: _Reborn - Tình Nhân Không Hơn Không Kém _ Fon - Ta Xin Lỗi! _ Viper - "Thuật Sĩ Là Ước Mơ Của Cô Ấy!" _ Skull - Yêu...Là Chết! _Colonnello - Tình Yêu Thoáng Qua. _Verde - Từng Có Người Yêu Ta. ---- Tác giả: Kasa Izuna. Lưu ý: OOC.

[ OS ] [ KHR ] Một Ngày Tốt Lành

[ OS ] [ KHR ] Một Ngày Tốt Lành

Tác giả:

1047 151

Alaude x Minerva . Tác giả: Kasa_Izuna. Lưu ý: OOC.

[ KHR ] [ OS ]

[ KHR ] [ OS ] " Thuật Sĩ Là Ước Mơ Của Cô Ấy!"

Tác giả:

1057 181

Hệ liệt Arcobaleno: _Reborn - Tình Nhân Không Hơn Không Kém _ Fon - Ta Xin Lỗi! _ Viper - "Thuật Sĩ Là Ước Mơ Của Cô Ấy!" _ Skull - Yêu...Là Chết! _Colonnello - Tình Yêu Thoáng Qua. _Verde - Từng Có Người Yêu Ta. ---- Tác giả: Kasa Izuna. Lưu ý: OOC.

[ KHR ] [ OS ] Từng Có Người Yêu Ta

[ KHR ] [ OS ] Từng Có Người Yêu Ta

Tác giả:

990 156

Hệ liệt Arcobaleno: _Reborn - Tình Nhân Không Hơn Không Kém _ Fon - Ta Xin Lỗi! _ Viper - "Thuật Sĩ Là Ước Mơ Của Cô Ấy!" _ Skull - Yêu...Là Chết! _Colonnello - Tình Yêu Thoáng Qua. _Verde - Từng Có Người Yêu Ta. ---- Tác giả: Kasa Izuna. Lưu ý: OOC.

[ KHR ] [OS] Tình Nhân Không Hơn Không Kém!

[ KHR ] [OS] Tình Nhân Không Hơn Không Kém!

Tác giả:

1370 223

Hệ liệt Arcobaleno: _Reborn - Tình Nhân Không Hơn Không Kém _ Fon - Ta Xin Lỗi! _ Viper - "Thuật Sĩ Là Ước Mơ Của Cô Ấy!" _ Skull - Yêu...Là Chết! _Colonnello - Tình Yêu Thoáng Qua. _Verde - Từng Có Người Yêu Ta. ---- Tác giả: Kasa Izuna. Lưu ý: OOC.

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan